فراخوان پروژه پژوهشی مجتمع گاز پارس جنوبی

آگهی فراخوان پروژه پژوهشی-مطالعه ، مدلسازی و امکان سنجی تغییرات لازم جهت راه اندازی بهینه واحد 111 و 147 مطالعه، بررسی و ارایه راهکارهای اجرایی برای کاهش ارتعاشات غیر معمول سیکل آمین در پالایشگاه اول

 

آگهی فراخوان پروژه پژوهشی-مطالعه ، مدلسازی و امکان سنجی تغییرات لازم جهت راه اندازی بهینه واحد 111 و 147 تدوین دانش فنی، طراحی، تولید و بومی‌سازی آنالایزر نرم‌افزاری پالایش آلاینده‌های گازی دودکش‌ها

 

آگهی فراخوان پروژه پژوهشی-مطالعه ، مدلسازی و امکان سنجی تغییرات لازم جهت راه اندازی بهینه واحد 111 و 147 مطالعه و امکان‌سنجی استفاده از LDAR و FLIR در پالایشگاه‌های سوم و هفتم مجتمع

 

آگهی فراخوان پروژه پژوهشی-مطالعه ، مدلسازی و امکان سنجی تغییرات لازم جهت راه اندازی بهینه واحد 111 و 147بهینه سازی همزمان آب و بخار(شامل اصلاح شبکه کندانس/steam و بهینه سازی مصارف آب و بخار) پالایشگاه پنجم


آگهی فراخوان پروژه پژوهشی-مطالعه ، مدلسازی و امکان سنجی تغییرات لازم جهت راه اندازی بهینه واحد 111 و 147 امکان سنجی و اجرای روش های جدید استفاده مجدد از پساب خروجی فاضلاب بهداشتی در پالایشگاه پنجم


آگهی فراخوان پروژه پژوهشی-مطالعه ، مدلسازی و امکان سنجی تغییرات لازم جهت راه اندازی بهینه واحد 111 و 147بررسی و امکان سنجی استفاده از ظرفیت COS removal واحد 114 و یا برج extractor واحد 114 به منظور جذب CO2 از اتان به کمتر از ppmw 50


آگهی فراخوان پروژه پژوهشی-مطالعه ، مدلسازی و امکان سنجی تغییرات لازم جهت راه اندازی بهینه واحد 111 و 147آگهی فراخوان پروژه پژوهشی-مطالعه ، مدلسازی و امکان سنجی تغییرات لازم جهت راه اندازی بهینه واحد 111 و 147

 

دستورالعمل تبیین حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت مدارک تکمیلی:پروژه پژوهشی- مطالعه، مدلسازی و امکان سنجی تغییرات لازم جهت راه اندازی بهینه واحد 111 و 147