فراخوان پروژه پژوهشی مجتمع گاز پارس جنوبی

 


................................................................................................................................................

 

فرم پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی

دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی در پروژه‌های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت - سال 1400