فهرست زیرپورتالها

نقشه سایت

صفحه نخست

معرفی شرکت

پالایشگاه های مجتمع

پالایشگاه اول(فاز 1)

پالایشگاه دوم(فازهای 2و3)

پالایشگاه سوم(فازهای 4و5)

پالایشگاه چهارم(فازهای6و7و8)

پالایشگاه پنجم(فازهای9و10)

پالایشگاه ششم(فازهای15و16)

پالایشگاه هفتم(فازهای17و18)

پالایشگاه هشتم(فازهای20و21)

پالایشگاه دهم (فاز19)

پالایشگاه نهم(فاز12)

پالایشگاه یازدهم(فاز13)

دستاوردها و افتخارات

چشم انداز ، ماموریت و ارزش ها

خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه

هیأت مدیره

نمودار سازمانی

نقشه سایت

مدیریت ها

مدیریت بازرگانی

بررسی و تخصیص منابع

اداره آموزش

امور پیمانها

امور حقوقی

امور هماهنگی و نظارت بر تولید

برنامه ریزی و روشهای تعمیراتی

فناوری ارتباطات و اطلاعات

روابط عمومی

مدیریت مهندسی

مهندسی سیستمها و بهره‌وری

پژوهش و فناوری

فرم ها و دستور العمل ها

معرفی

پروژه ها

فراخوان پژوهشی

سامانه ها

امور مسافرت ساکنین

رزرو غذا رستوران شهرک

ارتباط با مشتریان

سامانه یکپارچه آموزش و یادگیری

سامانه آموزش مجازی

مرکز مشاوره نسیم زندگی

سیستم ردیابی ماشین آلات حمل و نقل

نظرسنجی مهمانان نوروز

نظر سنجی خدمات رستوران های ستاد و کمپ ها

مناقصات

بایگانی مناقصات

بیانیه ها

بیانیه توافق سطح خدمات

حفظ حریم شخصی

مسئولیت های اجتماعی

میز خدمت

پیشنهادات و انتقادات ساکنین جم

آرشیو اخبار