عملیات تعمیر و اصلاحات تیپ برن پیت در پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت
نخستین بار
عملیات تعمیرات و اصلاحات تیپ برن پیت با تلاش شبانه رزوی کارکنان و متخصصان در پالایشگاه یازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت به سرانجام رسید.
 
عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت
با اقدامات نوآورانه و تکیه بر توان داخلی؛
عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با تلاش شبانه‌روزی تمامی کارکنان با موفقیت به اتمام رسید.
 
فرآورش183 میلیارد متر مکعب گاز از سوی شرکت پالایش گاز پارس جنوبی در سال 99
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی
در سال 99 مجتمع گاز پارس جنوبی با تلاش متخصصان و کارکنان پرتلاش و اقدامات نوآورانه، 183 میلیارد متر مکعب گاز فرآورش کرده است .
 
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد
با حضور معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
نشست مجمع عمومی عادی سالیانه مجتمع گاز پارس جنوبی (سهامی خاص) با حضور معاون وزیرنفت، مدیرعامل و مدیران ستادی مجتمع گاز پارس جنوبی در ساختمان مرکزی شرکت ملی گاز ایران برگزار گردید.
 
عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی  با موفقیت پایان یافت
با تکیه بر توان داخلی و اقدامات نوآورانه
عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی با انجام اقدامات نوآورانه و با تکیه بر توان داخلی در کوتاه ترین بازه زمانی ممکن با موفقیت پایان یافت.
 
تمرین مدیریت شرایط اضطراری پالایشگاه دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد
با ارتقاء سطح آمادگی و مواجهه با شرایط اضطراری
در راستای آمادگی تیم های مدیریت شرایط اضطراری در پالایشگاه دوازدهم مجتمع گاز پارس جنوبی اولین تمرین (ERC) با مشارکت تمامی تیم های عملیاتی و پشتیبانی بر اساس اهداف پیش بینی شده با موفقیت به پایان رسید.