جزییات مناقصه و مزایده

بررسی و مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه بصورت EPC، مربوط به کاهش گازهای ارسالی به فلر و کاهش انتشار SO2 در پالایشگاه های سایت 1 مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/857 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

بررسی و مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه بصورت EPC، مربوط به کاهش گازهای ارسالی به فلر و کاهش انتشار SO2 در پالایشگاه های سایت 1 مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

بررسی و مطالعات امکان سنجی، انجام مطالعات پایه و تهیه اسناد مناقصه بصورت EPC،

مربوط به کاهش گازهای ارسالی به فلر و کاهش انتشار SO2 در پالایشگاه های سایت 1 مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
آگهی روزنامه 29.05 50d53b4c-a398-46f5-b5c6-960a0140e54d.docx
گزارش شناخت 171.16 be24798d-2e56-4264-a8c4-4485e35d7be3.pdf
ارزیابی کیفی 278.97 77c3865c-ab71-4c36-adaf-573984bbbf50.pdf
آگهی سایت 161.79 8d5567c5-886f-4b98-b460-6398f9583321.pdf