جزییات مناقصه و مزایده

خرید Online Tail Gas Analyzers پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/017R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

خرید Online Tail Gas Analyzers پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خرید  Online Tail Gas Analyzers  پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 247.13 56f61af2-b3b9-436b-88cf-95b56c8dc5b6.pdf
آگهی سایت 258.42 9f9a73e6-8c63-463c-b0cd-418e1f35d036.docx