جزییات مناقصه و مزایده

انالایزر فیشر

مناقصه

98/008R3

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

انالایزر فیشر

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

انالایزر فیشر

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 187.50 c23a59a9-2e0b-4365-89ff-4929aa7bc04d.doc
آگهی سایت 45.99 982aadb6-9e1f-4ebd-bfd7-85a7f427bb41.docx