جزییات مناقصه و مزایده

BUTTERFLY VALVE VANESSA

مناقصه

98/30R4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

BUTTERFLY VALVE VANESSA

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

BUTTERFLY VALVE VANESSA