جزییات مناقصه و مزایده

PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT FOR WATERJET

مناقصه

98/006R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT FOR WATERJET

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT FOR WATERJET           

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 196.63 15d6caf1-f3f4-47c8-94d8-f2a96a9af0bc.pdf
آگهی سایت 525.60 cacd5ed7-bcf9-4ed0-bc90-817fa4229992.docx