جزییات مناقصه و مزایده

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/8008

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تأسیسات پالایشگاه هشتم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 245.08 10e6f62c-a881-46bc-8e73-a0b1acbf6f1e.pdf
مشارکت مدنی 231.36 183bcae9-dde1-417c-a727-c7aba1af7bdf.pdf
آگهی روزنامه 164.25 01243645-3661-4127-9667-bdb334d42e48.pdf
ارزیابی کیفی 842.82 172ba266-c409-45b2-bd53-547b3e03f7ea.pdf
آگهی سایت 718.04 a6ffa018-4135-40fd-adda-96e74a60e8a6.pdf