جزییات مناقصه و مزایده

اصلاح و ترمیم نواقص سازه ای و عمرانی موجود در سایت صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

98/6025tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

اصلاح و ترمیم نواقص سازه ای و عمرانی موجود در سایت صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

اصلاح و ترمیم نواقص سازه ای و عمرانی موجود در سایت صنعتی پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی

عنوان اندازه (KB)
گزارش شناخت 81.69 d8a84370-d188-4d12-9db3-1b629947379c.pdf
فرم مشارکتی 62.57 5cddfa9c-965c-4db3-bafb-ebfd960e89aa.pdf
آگهی روزنامه 51.94 470db71c-29cf-4bae-aa89-2b15b7f9f785.pdf
ارزیابی کیفی 1970.17 b2bbc958-38d0-416c-a7ab-02a10ca66b32.pdf
آگهی سایت 648.93 76a59eb0-bb24-499c-8ea1-6c3f49e68b1a.pdf