جزییات مناقصه و مزایده

CONTACTOR FOR HIGH VOLTAGE SWITCHER “ALSTOM”

مناقصه

97/003 R2 tajdid

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

CONTACTOR FOR HIGH VOLTAGE SWITCHER “ALSTOM”

0 ریال

ریال

داخلی

عادی

CONTACTOR FOR HIGH VOLTAGE SWITCHER “ALSTOM”

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 194.11 d5de1c12-35b3-4990-a322-70ff2d277ddd.pdf
آگهی سایت 258.69 786ffbe8-c827-45f0-a9cd-e6de346e0d4f.docx