جزییات مناقصه و مزایده

ACCUMULATOR & BLADDER

مناقصه

98/001 R2

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

ACCUMULATOR & BLADDER

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

                                ACCUMULATOR & BLADDER

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 886.60 85e41243-b398-4d42-b2bd-59ed8cfd1f50.docx
آگهی سایت 258.27 0b41f978-b75b-4d86-acb5-a216b3707c46.docx