جزییات مناقصه و مزایده

TUBES FOR CONDENSOR

مناقصه

98/003 R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

TUBES FOR CONDENSOR

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

TUBES FOR CONDENSOR

عنوان اندازه (KB)
جدول زمانبندی 19.60 29ceff93-6137-4dc3-8a9a-0eb7dfff4bb5.docx
ارزیابی کیفی 64.19 81716830-3605-4853-bddd-6b9bbc1479ad.docx
آگهی سایت 122.82 72d0b4d3-1be1-4ca7-ac13-00cd1a262ca8.docx