جزییات مناقصه و مزایده

BLOCK VALVE FVP-2-160,111

مناقصه

98/001 R9

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

BLOCK VALVE FVP-2-160,111

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

BLOCK VALVE FVP-2-160,111

عنوان اندازه (KB)
جدول زمانبندی 19.71 922a267a-eca0-4b65-9577-589bd4d51e15.docx
ارزیابی کیفی 64.21 509e0725-29df-4c3d-91f8-9d6878e9475f.docx
آگهی سایت 155.03 9467374f-e4c8-41e7-aef7-46d2bf1e1ee4.docx