جزییات مناقصه و مزایده

فراخوان استعلام تامین فوری core engine توربین زیمنس مدل SGT600 یا نوع OTC مدل IGT25

مناقصه

فراخوان استعلام تامین فوری core engine توربین زیمن

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

تدارکات و خرید کالا

فراخوان استعلام تامین فوری core engine توربین زیمنس مدل SGT600 یا نوع OTC مدل IGT25

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

فراخوان استعلام تامین فوری core engine توربین زیمنس مدل SGT600 یا نوع OTC مدل IGT25