جزییات مناقصه و مزایده

احداث ساختمان امحـاء و ضایعات محیط زیست پالایشگاه دوم

مناقصه

99/2076

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

امور پیمان ها

احداث ساختمان امحـاء و ضایعات محیط زیست پالایشگاه دوم

0 تومان

ریال

داخلی

عادی

احداث ساختمان امحـاء و ضایعات محیط زیست پالایشگاه دوم

عنوان اندازه (KB)
ارزیابی کیفی 1511.88 2af7954c-dea1-4d49-9dbe-d7af0b27a979.pdf
آگهی سایت 781.31 945c4352-a3c4-43dd-9d20-e97ef0d38f48.pdf
آگهی روزنامه 134.50 8d6d334b-22ec-45b0-bd3c-baeec543017d.doc