آرشیو اخبار - 14 آذر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ورزش در مجتمع گاز پارس جنوبی به الگو و نماد تبدیل شده است

رئیس امور ورزش و تربیت بدنی شرکت ملی گاز ایران گفت: ورزش مجتمع گاز پارس جنوبی با کسب عناوین مهم قهرمانی و درخشش در المپیاد ورزشی به الگو و نماد در شرکت ملی گاز تبدیل شده است.
۱۴ آذر ۱۴۰۱ ۱۳:۳۳
صفحه ۱ از ۲