آرشیو اخبار - 12 آذر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نصب و راه‌اندازی دستگاه کمپوستر، همسو با توجه به مسائل زیست محیطی در پالایشگاه پنجم پارس جنوبی

رئیس امور بهداشت ایمنی و محیط زیست پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: عملیات راه اندازی و استفاده از دستگاه کمپوسترکه با تکیه بر توان و اقدامات نوآورانه سازندگان داخلی و دانش‌بنیان ساخته شده، نشان از توجه ویژه مجتمع گاز پارس جنوبی به مسائل و تلاش برای حفظ منابع زیست محیطی محیط پیرامونی است.
۱۲ آذر ۱۴۰۱ ۱۴:۴۰
صفحه ۱ از ۴