آرشیو اخبار - 09 آبان 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سودآوری و بهبود کیفیت میعانات با راه اندازی واحد مرکاپتان زدایی در فازهای دوم و سوم پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه دوم پارس جنوبی گفت: تولید بالغ بر 10.4 میلیارد مترمکعب گاز ، سودآوری و بهبود کیفیت میعانات با راه اندازی واحد مرکاپتان زدایی و قریب به 17000 نفر ساعت آموزش نیروی انسانی در شش ماه نخست سال جاری نشان از کارگروهی و هم افزایی در پالایشگاه دوم پارس جنوبی دارد.
۹ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۵۸