آرشیو اخبار - 23 آبان 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی پیشرو در اجرای اقدامات زیست محیطی

مدیر پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی اعلام کرد که از ابتدای امسال تاکنون با هدف کمک به استمرار هوای پاک، ایمنی در تولید پایدار گاز و کاهش گازهای ارسالی به مشعل، اقدام‌های نوآور و شاخصی در این پالایشگاه پیاده‌سازی شده و در حال انجام است.
۲۳ آبان ۱۴۰۱ ۱۵:۰۶