آرشیو اخبار - 21 آبان 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تأکید بر رسیدگی به نیازهای درمانی مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر برنامه‌ریزی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با اشاره به نگاه ویژه این سازمان به مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: نیازهای بهداشت و درمان مجتمع گاز پارس جنوبی یکی از اولویت‌های نخست کاری بوده ، با برنامه‌ریزی دقیق و تلاش شبانه‌روزی مشکلات و چالش‌های مهم بهداشت و درمان در مجتمع بزرگ گاز پارس جنوبی را مرتفع خواهیم نمود.
۲۱ آبان ۱۴۰۱ ۱۴:۱۹
صفحه ۱ از ۲