آرشیو اخبار - 02 آبان 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیاده سازی آموزش قرآن در رده‌های مختلف سنی کارکنان و خانواده کارکنان شرکت ملی گاز ایران

کبیری، دبیر شورای فرهنگی و رئیس دارالقرآن شرکت ملی گاز در نشست با مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: هدف اصلی، جذب تمامی همکاران و خانواده‌های آنان به فضای قرآنی است و آموزش مفاهیم قرآنی در رده های مختلف سنی کارکنان و خانواده کارکنان شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز در اولویت نخست قرار دارد.
۲ آبان ۱۴۰۱ ۱۳:۵۷
صفحه ۱ از ۲