آرشیو اخبار - 14 آبان 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تولید پایدار گاز و محصولات جانبی، مهترین رسالت مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس مهندسی سیستم ها و بهره وری مجتمع گاز پارس جنوبی در نشست هم اندیشی " ورود به فصل سرما" گفت: در حال حاضر تولید پایدار گاز و محصولات جانبی، مهترین رسالت مجتمع گاز پارس جنوبی است.
۱۴ آبان ۱۴۰۱ ۰۷:۱۴