آرشیو اخبار - 12 آبان 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

نشست هم اندیشی بستری در مسیر اشتراک گذاری دانش عملیاتی، فنی و نوآوری ها

احمد زمانی، مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران گفت: برگزاری نشست های هم اندیشی ضمن ایجاد فضای مناسب در جهت اشتراک گذاری دانش و تجربیات برای آمادگی ورود به فصل سرما و تحقق تولید پایدار می‌تواند در اشتراک گذاری دانش عملیاتی و فنی و نوآوری ها بسیار راه گشا است.
۱۲ آبان ۱۴۰۱ ۰۶:۲۸
صفحه ۱ از ۳