آرشیو اخبار - 16 مهر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

رعایت مسائل ایمنی، ضامن تولید مستمر و پایدار گاز و محصولات جانبیاست

مدیر پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: رعایت دقیق مسائل ایمنی و افزایش توان و سطح اصول ایمنی، تولید گاز و محصولات جانبی را افزایش می‌دهد.
۱۶ مهر ۱۴۰۱ ۱۶:۵۶
صفحه ۱ از ۶