آرشیو اخبار - 30 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعمیرات توربواکسپندر ردیف چهارم گازی پالایشگاه دهم پارس جنوبی با موفقیت پایان یافت

عملیات تعمیرات توربواکسپندر ردیف چهارم گازی با تکیه بر توان داخلی و دانش بومی متخصصان و کارکنان پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی با موفقیت انجام شد.
۳۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۴:۴۹