آرشیو اخبار - 28 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آغاز عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی با 1162 دستور کار تعمیراتی

مدیرپالایشگاه دوم مجتمع گاز پارس جنوبی از آغاز عملیات تعمیرات اساسی سال جاری با برنامه ریزی جهت انجام هزار و 162 دستور کار تعمیراتی در این پالایشگاه خبر داد.
۲۸ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۳۰