آرشیو اخبار - 14 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تکمیل عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیر پالایشگاه چهارم پارس جنوبی از پایان عملیات تعمیرات اساسی سال جاری با تکیه بر توان و دانش داخل، اقدامات نوآورانه و استفاده از قطعات و تجهیزان با کیفیت ایرانی خبر داد.
۱۴ شهریور ۱۴۰۱ ۱۳:۴۶