آرشیو اخبار - 10 شهریور 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

قطعات وتجهیزات پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی نوسازی خواهند شد

تمام ابزارهای لازم در جهت تولید پایدار و مستمر گاز و عبور از فصول سرد سال باید آماده سازی شود، نوسازی قطعات و تجهیزات مهم و حیاتی پالایشگاه‌های نخست پارس جنوبی از اولویت‌های مهم می‌باشد که در آینده نزدیک کلید خواهد خورد.
۱۰ شهریور ۱۴۰۱ ۱۶:۱۳
صفحه ۱ از ۳