آرشیو اخبار - 29 اَمرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ورزش‌های همگانی و انفرادی در مجتمع گاز پارس جنوبی توسعه می‌یابد

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی بر توسعه امر ورزش در بین کارکنان و خانواده کارکنان تاکید کرد و آن را یکی از مهمترین برنامه‌های پیش رو در مجتمع گاز پارس جنوبی خواند.
۲۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۴۹