آرشیو اخبار - 23 اَمرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بانوان به عنوان یکی از ارکان اصلی محور توسعه‌ی پایدار در مجتمع گاز پارس جنوبی هستند

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در نشست و ملاقات با بانوان شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: بانوان توانمند شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی به عنوان ارکان اصلی محور توسعه و تولید پایدار هستند و باید در جهت رفع مسائل و مشکلات آنان در مسیر قانونی کوشید.
۲۳ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۰۲