آرشیو اخبار - 02 اَمرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم پارس جنوبی در سال جاری پایان یافت

عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با انجام 700 دستور کار بازرسی فنی و تعمیراتی و همچنین 900 دستور کار تعمیرات پیشگیرانه در تاریخ نوزدهم تیرماه پایان رسید.
۲ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۰۶