آرشیو اخبار - 19 اَمرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

وجود رضایت نسبی از برگزاری جلسات هیئت رئیسه در سطح مجتمع گاز پارس جنوبی

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با توجه به انجام نظر‌سنجی‌های عمومی، تاکنون رضایت نسبی از برگزاری جلسات هیئت رئیسه مجتمع گاز پارس جنوبی در بین کارکنان وجود دارد .
۱۹ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۱۵
صفحه ۱ از ۲