آرشیو اخبار - 01 اَمرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت هزار و 500 درخواست کار برای عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه دوم پارس جنوبی در سال 1401

با برنامه ریزی دقیق و اقدامات شاخص، 1500 درخواست کار برای انجام عملیات تعمیرات اساسی پالایشگاه دوم پارس جنوبی در سال جاری به ثبت رسیده است.
۱ اَمرداد ۱۴۰۱ ۱۶:۲۷
صفحه ۱ از ۲