آرشیو اخبار - 08 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری اولین دوره آموزشی جانشین‌پروری و مدیریت مسیر پیشرفت شغلی کارکنان در مجتمع گاز پارس جنوبی

اولین دوره "جانشین‌پروری و مدیریت مسیر پیشرفت شغلی کارکنان" با حضور هیئت مدیره، مدیران پالایشگاهی و ستادی مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار گردید.
۸ تیر ۱۴۰۱ ۰۸:۱۰