آرشیو اخبار - 05 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مهندس باهوش در نشست با ائمه جماعات مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد:

ترویج نماز جماعت در بین کارکنان / راه اندازی دارالقران از موضوعات مهم ائمه ی جماعات در مجتمع گاز پارس جنوبی
۵ تیر ۱۴۰۱ ۲۰:۰۱