آرشیو اخبار - 31 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تیم آتش نشانان مجتمع گاز پارس جنوبی در مسابقات کشوری چهار آیتمی آتش نشانی خوش درخشید

تیم آتش نشانان مجتمع گاز پارس جنوبی ( نماینده شایسته آتش نشانان وزارت نفت و صنعت) در رقابتهای کشوری ٤ آیتمی آتش نشانی حضور یافت و با موفقیت به مقام نائب قهرمانی نائل گردید.
۳۱ تیر ۱۴۰۱ ۲۲:۰۶