آرشیو اخبار - 29 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی از مدیران و کارکنان قدردانی کرد

در پایان جلسه ی مجمع عمومی سالیانه سال ۱۴۰۰، احمد باهوش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در پیامی از مدیران و کارکنان این مجموعه بزرگ گازی کشور تقدیر و تشکر کرد.
۲۹ تیر ۱۴۰۱ ۲۳:۰۸
صفحه ۱ از ۲