آرشیو اخبار - 24 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

در ۲ سال گذشته بیش از 370 کیلومتر خطوط لوله به دارایی های تحت پوشش مجتمع گاز پارس جنوبی افزوده و مورد پایش و بازرسی قرار گرفت.

در دیدار مدیرعامل با مجموعه مدیران و همکاران امور بازرسی فنی مجتمع، رئیس امور بازرسی فنی مجتمع گاز پارس جنوبی از بکارگیری روش‌های نوین در انجام 70 کیلومتر عملیات بازرسی فنی ارزیابی پوشش و 150 کیلومتر ارزیابی سامانه های حفاظتی بخش های مهم و پر ریسک خطوط لوله مشترک و بین پالایشگاه های مجتمع در سال گذشته خبر داد.
۲۴ تیر ۱۴۰۱ ۱۱:۰۴
صفحه ۱ از ۲