آرشیو اخبار - 16 تیر 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سلامت روحی و روانی خانواده های ساکن شهرک در اولویت نخست قرار دارد

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در نشست کارگروه بررسی مسائل و مشکلات خانواده های ساکن شهرک مسکونی مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: تمام تلاش خود را برای ارتقاء سطح روحی روانی و مرتفع نمودن مشکلات خانواده های ساکن بکار خواهیم گرفت.
۱۶ تیر ۱۴۰۱ ۱۰:۲۸
صفحه ۱ از ۲