آرشیو اخبار - 04 خرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شرکت های مستقر در پارس جنوبی باید حامی و پشتیبان مردم باشند

شهاب شاهینی، نایب رئیس شورای اسلامی شهرستان عسلویه در نشست مشترک با مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: شرکت های مستقر در پارس جنوبی باید حامی و پشتیبان مردم مناطق پیرامونی باشند و بتوانند در تمام حوزه ها تحولی بنیادین به وجود آورند.
۴ خرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۴۴
صفحه ۱ از ۳