آرشیو اخبار - 23 خرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

دیدار رئیس ، اعضاء شورای اسلامی و شهردار شهر جم با مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی

رئیس، اعضاء شورای اسلامی و شهردار شهر جم با احمد باهوش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی دیدار و گفتگو کردند.
۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۱۹:۱۵
صفحه ۱ از ۳