آرشیو اخبار - 21 خرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تشکیل کارگروه ویژه جهت بررسی و حل مشکلات فرزندان شهدا شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی

احمد باهوش، در جمع بسیار صمیمی با فرزندان شهدا شاغل در مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: همه ی موفقیت های امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مرهون خون پاک پدران اسمانی شماست و شما وارثان اصلی این نظام مقدس هستید.
۲۱ خرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۲۳
صفحه ۱ از ۵