آرشیو اخبار - 20 خرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

امنیت و حراست، ضامن پایداری و استمرار تولید پایدار گاز و محصولات جانبی است

رئیس حراست شرکت ملی گاز ایران در بازدید از مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: کارکنان حراست مجتمع گاز پارس جنوبی در حراست و صیانت از بزرگترین تاسیسات گازی و اقتصادی کشور نقش بسیار تاثیر گذار و مهمی دارند.
۲۰ خرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۱۰