آرشیو اخبار - 19 خرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عملیات تعمیر کمپرسورهای سیستم تهویه پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی پایان یافت

عملیات احیاء و بازسازی کمپرسورهای سیستم تهویه واحد تعمیرات برق پالایشگاه سوم مجتمع گاز پارس جنوبی با انجام اقدامات نوین و شاخص کارکنان و متخصصان جوان در این پالایشگاه با موفقیت پایان یافت.
۱۹ خرداد ۱۴۰۱ ۱۷:۱۶
صفحه ۱ از ۳