آرشیو اخبار - 18 خرداد 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی نقش کلیدی و محوری در طرح‌ نگهداشت و افزایش توان تولید گاز ایفا می کند

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در بازدید سرپرست امور انرژی سازمان برنامه و بودجه کشور و هیئت همراه از مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: کارکنان و متخصصان پرتلاش مجتمع گاز پارس جنوبی با تامین بیش از 75 درصد از گاز کشور، نقش بسیار مهم و حیاتی در چرخه‌ی اقتصادی و تامین بودجه‌ی کشور ایفا می‌کنند.
۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۳۸