آرشیو اخبار - 08 اردیبهشت 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ضرورت افزایش تعامل و همکاری بین مجتمع گاز پارس جنوبی و سازمان منطقه ویژه پارس

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در نشست مشترک با مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اظهار کرد: برای انجام کارهای موثر در منطقه نیازمند مشارکت فعال همه ی شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی می باشد.
۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۸:۳۴
صفحه ۱ از ۲