آرشیو اخبار - 05 اردیبهشت 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مجتمع گاز پارس جنوبی با نگاه ویژه و خاص به مردم شهرستان عسلویه گام برمی‌دارد.

فرماندار شهرستان عسلویه در نشست مشترک با مدیرعامل، مدیرحراست و روابط عمومی مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: نگاه مدیران مجتمع گاز پارس جنوبی به منطقه و محیط پیرامونی مثبت و ویژه بوده است.
۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۵:۱۸
صفحه ۱ از ۴