آرشیو اخبار - 19 اردیبهشت 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

واحد هماهنگی و نظارت بر تولید به عنوان مرکز مدیریت گاز، مغز متفکر مجتمع گاز پارس جنوبی است

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در بازدید از واحد هماهنگی و نظارت بر تولید مجتمع گاز پارس جنوبی بیان کرد: اکنون واحد دیسپچینگ مجتمع گازی پارس جنوبی با انجام ماموریت بسیار بزرگ و مهم، مغز متفکر مجتمع گاز پارس جنوبی‌ست و مأموریت خود را که همانا پایداری امنیت انرژی است، به‌خوبی به انجام رسانده است.
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۱۲:۳۵
صفحه ۱ از ۳