آرشیو اخبار - 17 اردیبهشت 1401

[۱۳۹۵]  ::  [۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اتاق کنترل قلب پالایشگاه است و تلاش های شبانه روزی متخصصان در این حوزه ستودنی ست

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در بازدید سرزده از اتاق کنترل پالایشگاه پنجم گفت: اتاق کنترل قلب پالایشگاه است و تلاش های شبانه روزی متخصصان در این حوزه ستودنی ست
۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ ۰۰:۰۷